SEBASTIAN CZAJA – ALEKSANDER KISTOWSKI

25 marca 2011 r. w Galerii BWA i UP mieliśmy przyjemność wysłuchania muzyki takich kompozytorów jak: N. Paganini, J. Sibelius, J. Brahms, J. S. Bach i F. Chopin. Utwory te w mistrzowskim wykonaniu zaprezentowali nam: Sebastian Czaja – skrzypce i Michał Francuz – fortepian i solo Aleksander Kistowski – fortepian.

Sebastian Czaja urodził się 26 stycznia 1992 roku w Pile. Gry na skrzypcach uczy się u profesor Jadwigi Kaliszewskiej oraz u profesora Bartosza Bryły, pracowników Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Sebastian jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, stypendysta programu dla wybitnie uzdolnionych „Młoda Polska”, Fundacji Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich i wielu innych. Skrzypek koncertował w kraju i za granicą, między innymi w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na Zamku Królewskim oraz w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i na Litwie. Sebastian Czaja gra na XVII- wiecznych skrzypcach Mathiasa Klotza I.
Aleksander Kistowski urodził się 29 lutego 1992 roku w Poznaniu. Gry na fortepianie uczy się u profesor Hanny Morawskiej – Bernackiej. Aleksander jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fortepianowych, m. in. I miejsce i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie mazurka Fryderyka Chopina podczas Konkursu Chopinowskiego dla dzieci i młodzieży w Szafarni w 2008 r. Pianista koncertował w kraju i za granicą m. in. w Warszawie, Krakowie, Moskwie i Paryżu.

DARIUSZ KACA -GRAFIKA I OBIEKTY GRAFICZNE


12 marca 2011 roku w Galerii BWA i UP przy ul. Okrzei 11 została otwarta wystawa artysty grafika Dariusza Kacy.
Urodzony w 1960 roku w Kutnie. Studia w PWSSP w Łodzi w latach 1983 – 1989 na wydziale Grafiki i Malarstwa.
Dyplom w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. S. Łabęckiego i w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka w 1994 r. Obecnie prowadzi Pracownię Technik Drzeworytniczych na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w dziedzinie grafiki artystycznej, książki , rysunku i malarstwa. Autor 25 wystaw indywidualnych: w Warszawie, Zgierzu, Chodzieży, Włocławku, Płocku, Wrocławiu, Kaditzsch (Niemcy), Białej Podlaskiej, Nałęczowie, Radomiu, Urbino (Włochy),Łodzi, Kutnie i Koninie. Uczestnik ponad 200 wystaw środowiskowych, ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach grafiki i sztuki książki.
…Antynomie dnia i nocy, nieba i ziemi, nieba i wody pozwalają na przywołanie wątków osadzonych w szeroko pojętej tradycji kulturowej, przede wszystkim w mitologii. Andromeda, Kasjopeja czy Aquarius, to nie tylko nazwy gwiazdozbiorów, to hasła przywołujące odległe starożytne dziedzictwo i równocześnie pretekst do stawiania pytań o ciągłość w sferze kultury, o obecne znaczenie tych wielkich motywów, a równocześnie o związki z kulturową dziedziną, z której wyrosła nasza zachodnia cywilizacja. (…)
Dariusz Leśnikowski, fragment ze wstępu do katalogu „Grafika – Dariusz Kaca”. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Muzeum Regionalne w Kutnie, Łódź 2002.

…Twórczość Dariusza Kacy jest niekończącym się procesem analizy i interpretacji zjawisk niecodziennych, o znaczeniu uniwersalnym. Łacińskie określenie numinosum, oznacza pierwiastek boski, który nie może być nigdy w pełni ogarnięty. Może dlatego w sztuce, która zmierza do obrazowania sfery transcedentnej, nie tyle chodzi o dotarcie do prawdy, czy przeniknięcie tajemnicy, ale o samo poszkiwanie obecności absolutu.
Ewa Wojtyniak – Dębińska ( fragment z „Imiona własne sztuki łódzkiej”. ASP Łódź, 2009)
 
Z mini recitalem gitarowym wystąpił Karol Mruk. Zagrał dwa utwory – Isaaca Albeniza i Franka Martina.