29 PÓŁMARATON PHILIPS PIŁA

 

REGULAMIN 29. MIĘDZYNARODOWEGO PÓŁMARATONU PHILIPS

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE BIEGÓW ULICZNYCH

Al. Powstańców Wlkp. 164

64-920 PIŁA

Tel. 67 212 01 11

Fax: 67 212 59 75

E-mail: info@pila.halfmarathon.pl

 

TERMIN I MIEJSCE:

8.09.2019r. godzina 11.00 – Start: al. Wojska Polskiego, Meta: Plac Zwycięstwa

 

TRASA:

Bieg zostanie rozegrany ulicami miasta Piły. Trasa posiada atest AIMS, IAAF, PZLA.

Dystans: 21,0975 km. Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona.

Punkty odżywcze: 6 km, 11 km, 15 km (woda, napój izotoniczny).

 

UCZESTNICTWO:

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadające aktualne badania lekarskie lub startują na własną odpowiedzialność co potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do biegu oraz do dnia 8.09.2019r. ukończą 18 lat.

 

ZGŁOSZENIA:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego  Data Sport dostępnego pod adresem:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4510

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej: www.pila.halfmarathon.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu zgłoszeń uczestników lub do dnia 17.08.2019. 

Limit startujących uczestników w półmaratonie: 3500 biegaczy.

 

KLASYFIKACJE DODATKOWE:
 • Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet w Półmaratonie
 • Otwarte Mistrzostwa Żołnierzy i służb mundurowych w Półmaratonie
 • Puchar Komendanta Policji
 • Otwarte Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni
 • Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w Półmaratonie
 • Klasyfikacja najlepszych 3 zawodników i 3 zawodniczek z Miasta Piły
 • Klasyfikacja pracowników PHILIPS

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

 • I     Kategoria do 29 lat (2001 – 1990)
 • II    Kategoria 30 – 39 lat (1989 – 1980)
 • III   Kategoria 40 – 49 lat (1979 – 1970)
 • IV  Kategoria 50 – 59 lat (1969 – 1960)
 • V   Kategoria 60 – 69 lat (1959 – 1950)
 • VI  Kategoria 70 – 75 lat (1949 – 1944)
 • VII Kategoria powyżej 76 lat (1943 i starsi)

 

BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów będzie czynne od dnia 7.09.2019r. od godziny 15.00 do 22.00 oraz 8.09.2019r  od godziny 7.00 do 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Staromiejska 11 (około 1000m od dworca PKP i PKS).

 

OPŁATA STARTOWA:

55 zł –  Zgłoszenie do półmaratonu i wpłata do dnia: 5.05.2019r.

75 zł. – Zgłoszenie do półmaratonu i wpłata do dnia: 7.07.2019r.

95 zł. – Zgłoszenie do półmaratonu i wpłata do dnia: 17.08.2019r.

W dniach 7 i 8.09.2019r. organizator nie będzie przyjmował wpłat i zgłoszeń do biegu. Będą wydawane tylko pakiety i numery startowe.

Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych dostępnych po internetowej rejestracji:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4510

Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadany numer startowy.

W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w półmaratonie z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwrócona.

Jest możliwość otrzymania faktury za opłatę startową. Przy zgłoszeniu należy podać dokładne dane. Faktury za wpisowe będą wystawiane do dnia 8.09.2019.

Nie ma możliwości przeniesienia pakietu startowego na następny rok.

Jest możliwość przeniesienia opłaty startowej (cesja opłaty startowej) na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu do dnia 17.08.2019r., po dokonaniu dodatkowej opłaty 17 zł.

Dokonujący cesję (przekazujący swoją wpłatę na rzecz innej osoby w tych samych zawodach). Uczestnik zapisany do zawodów z opłaconym udziałem, który chce dokonać cesji na rzecz innej osoby powinien wejść w edycję swojego zgłoszenia i wybrać opcję: CESJA. Przeniesiony zostanie wtedy do okna płatności. Po wniesieniu opłaty cesyjnej (17 zł.) i jej odnotowaniu wysłany zostanie mailem link aktywacji cesji. Ten mail z linkiem należy przekazać osobie na którą dokonywana jest cesja (której przekazuje się wpłatę).

Biorca cesji (osoba, która przejmuje wpłatę od innej zapisanej i opłaconej)

Uczestnik, który otrzymał link w mailu do wykonania cesji po jego kliknięciu otrzyma informację o opłaceniu jego udziału w zawodach lub przeniesiony zostanie do zalogowania się i zarejestrowania swojego udziału w zawodach, który zostanie automatycznie opłacony z cesji.

 

NAGRODY:

Mężczyźni – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 10 nagrody pieniężne.

Kobiety – w klasyfikacji generalnej za miejsca 1 do 10 nagrody pieniężne.

W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1 do 3 nagrody.

Wszyscy zawodnicy w ramach pakietu startowego otrzymają: numer startowy (agrafki), medal, kalendarz AIMS, koszulkę, napój izotoniczny, oraz bon na Pasta – Party.

Pasta party w sobotę 7.09.2019r. w godz. 18.00 – 20.00 oraz w niedzielę 8.09.2019 r. po biegu.

 

NOCLEGI:

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 7.09. na 8.09.2019 r. w hali sportowej.  Organizator nie zapewnia materaców i śpiworów. Rezerwację bezpłatnego noclegu należy zaznaczyć na formularzu zgłoszenia do półmaratonu.

 

RÓŻNE:

Limit czasu na ukończenie półmaratonu 3:00 godz.

Limit startujących uczestników w półmaratonie: 3500

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru startowego podczas biegu jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją. Zawodnicy bez numeru startowego będą usuwani z trasy  biegu przez sędziów.

Numer z chipem nie podlega zwrotowi.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 100 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani według czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

Każdy uczestnik bierze udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność.

Uczestnik półmaratonu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Uczestnik półmaratonu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery).

Jest możliwość otrzymania faktury za udział w półmaratonie. W przypadku gdy zawodnik chce otrzymać fakturę za wniesienie opłaty startowej, wypełnia stosowne dane podczas zgłoszenia do Półmaratonu Philips Piła. Po wpłynięciu płatności faktura zostanie wysłana mailem na wskazany podczas rejestracji adres.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie półmaratonu.

Ostateczna interpretacja regulaminu 29. Półmaratonu Philips’a należy wyłącznie do organizatora półmaratonu.
Languages »