REGULAMIN MISTRZOSTW STUDENTÓW 2019

 

W ramach 29. Półmaratonu Philips w Pile zostaną rozegrane Otwarte Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni.

Prawo startu mają studenci szkół wyższych, i nauczyciele akademiccy uczelni.

KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja indywidualna studentów w kategorii mężczyzn i kobiet.

Klasyfikacja indywidualna nauczycieli akademickich w kategorii mężczyzn i kobiet.

Klasyfikacja drużynowa Szkół Wyższych.

Do klasyfikacji drużynowej Uczelnia może zgłosić 4 (czterech) zawodników. W składzie drużyny mogą być kobiety i mężczyźni. Do końcowej klasyfikacji będą brane wyniki 3 (trzech) najlepszych zawodników danej drużyny. Uczelnia może zgłosić dowolną ilość drużyn. W rubryce „KLUB” należy wpisać nazwę reprezentowanej Uczelni i miejscowość.

NAGRODY:

W klasyfikacji indywidualnej studentów i nauczycieli akademickich w kategorii mężczyzn i kobiet za miejsca od 1 do 3 puchary.

W klasyfikacji drużynowej Uczelni za miejsca od 1 do 3 puchary.

WERYFIKACJA:

Zaznaczenie w zgłoszeniu opcji Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich nie jest jednoznaczne z klasyfikacją w tej klasyfikacji.

Przy odbiorze numeru startowego przy weryfikacji należy obowiązkowo przedstawić ważną legitymację studencką lub dokument potwierdzający pracę jako nauczyciel akademicki uczelni.

Ni poddanie się weryfikacji w biurze zawodów skutkować będzie wykluczeniem z klasyfikacji.

Wszyscy zawodnicy kończący półmaraton będą również klasyfikowani kategoriach przewidzianych regulaminem 29. Półmaratonu Philips.

Wszystkich zawodników obowiązuje regulamin organizatora Półmaratonu Philips.

Regulamin na stronie organizatora półmaratonu: www.pila.halfmarathon.pl

Languages »