Zaproszenie do udziału w ankiecie

NIPiP serdecznie zaprasza pracowników służby zdrowia mających styczność z COVID-19 do wzięcia udziału w badaniu na temat bezpieczeństwaw pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii. Bardzo zależy nam na ukazaniu sytuacji w Polsce na arenie międzynarodowej, jako że porównanie wyników z różnych krajów pozwoli na wyciągnięcie dodatkowych wniosków, choćby na temat istotnych czynników…
Przeczytaj więcej