Regulamin korzystania z portalu internetowego NaszeKaczory.pl

 1. Portal internetowy znajdujący się pod domeną naszekaczory.pl jest gazetą internetową, za pośrednictwem której udostępniane są informacje z gminy Kaczory. Wydawcą serwisu jest Agencja Reklamowa „Linea” Radosław Noska
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu oraz korzystania z jego zasobów. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Materiały własne zamieszczone na portalu naszekaczory.pl, w tym zwłaszcza zdjęcia i filmy, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Agencja Reklamowa „Linea” Radosław Noska podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 1. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 3 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
  – umieszczanie materiałów w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
  – umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  – rozpowszechnianie materiałów na nośnikach oraz wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy.
 1. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej serwisu.
 1. Oznaczenia umieszczane na portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 1. Użytkownicy odwiedzający portal naszekaczory.pl mają prawo swobodnego umieszczania opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 8. Odpowiedzialność za treść opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
  – są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  – naruszają prawa osób trzecich;
  – są wulgarne lub obsceniczne;
  – propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  – są reklamą.
 1. Redaktor naczelny portalu ma wyłączne prawo do usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 8, a także innych wypowiedzi uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wykonanie tego prawa może scedować na osobę trzecią administrującą portalem.
 1. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w na portalu naszekaczory.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.