Ważne telefony

———————————————————————————————–

Urząd Gminy w Kaczorach (67) 2842371

Gminny Ośrodek Kultury (67) 2842229

Posterunek Policji (67) 3531830

Ochotnicza Straż Pożarna (67) 2842673

Przychodnia Lekarska (67) 2831517

Apteka w Kaczorach (67) 2842847

Nadleśnictwo Kaczory (67) 2831461

Urząd Pocztowy w Kaczorach (67) 2831437

Gminna Biblioteka Publiczna (67) 2842371 w. 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (67) 2842371 w. 35

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiłowie (67) 2838712

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli
(67) 2842191

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych 2842371 w. 47

Oczyszczalnia Ścieków Kaczory (67) 2842252

Punkt Weterynaryjny (67) 2842307

Bank Spółdzielczy (67) 2842291

———————————————————————————————–

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach (67) 2842554

Szkoła Podstawowa w Kaczorach (67) 2842318

Szkoła Podstawowa w Kaczorach Szkoła Filialna
w Rzadkowie
(67) 2831162

Szkoła Podstawowa w Dziembowie (67) 2842715

Szkoła Podstawowa w Morzewie (67) 2842194

Szkoła Podstawowa w Śmiłowie (67) 2838755

Przedszkole w Dziembowie (67) 2842158

Przedszkole w Dziembówku (67) 2842158

Przedszkole w Kaczorach (67) 2842394

Przedszkole w Morzewie (67) 2842437

Przedszkole w Rzadkowie (67) 2831163

Przedszkole w Śmiłowie (67) 2838724

Przedszkole w Zelgniewie (67) 2838614

———————————————————————————————–

Sołectwo Brodna (67) 2838074

Sołectwo Dziembowo 504840332

Sołectwo Dziembówko (67) 3441709

Sołectwo Jeziorki 608442023

Sołectwo Kaczory 695408102

Sołectwo Krzewina 531207615

Sołectwo Morzewo (67) 2842308

Sołectwo Prawomyśl i Byszewice 608884380

Sołectwo Równopole (67) 2831653

Sołectwo Rzadkowo 507559462

Sołectwo Śmiłowo (67) 2831046

Sołectwo Zelgniewo (67) 2838898, 781555824