Złoci, diamentowi, a nawet kamienni…

Wielkie święto małżonków z imponującym stażem odbyło się niedawno w Kaczorach.  W uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Gminy wzięły udział pary, które wspólnie przeżyły złote pół wieku, diamentowi jubilaci z 60-letnim stażem, a nawet – po raz pierwszy w historii gminy- małżonkowie świętujący 70. rocznicę pożycia.

Tego jeszcze nie było. 70. rocznicę ślubu, zwaną kamienną po raz pierwszy w dziejach gminy uroczyście obchodzili Alicja i Kazimierz Solarkowie zamieszkali  w Kaczorach. – Kamienne gody, to bardzo rzadko spotykany małżeński jubileusz  – mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach,  Jadwiga Wojnicka.  To najlepszy certyfikat – jak kochać i związać ze sobą życie trwające w przysiędze małżeńskiej przez tak wiele lat.

60. rocznicę ślubu obchodzili natomiast Henryka i Alojzy Kozerowie z Morzewa. Podczas gminnej uroczystości jubilaci z tak dużym stażem małżeńskim powiedzieli, że w życiu najważniejszy jest szacunek i wzajemne zrozumienie. We wspomnieniach podkreślali, że praca uszlachetnia i dlatego cały czas pracowali, żeby w życiu coś osiągnąć. Dzisiaj są szczęśliwi, cieszą się swoimi dziećmi, wnukami i prawnukami.

Z kolei tegoroczni złoci małżonkowie gminy Kaczory, którzy przeżyli ze sobą 50 lat to: Teresa i Zbigniew Zodrowowie, zam. w Dziembowie, Felicja i Alfred Laseccy zam. w Kaczorach, Maria i Franciszek Łyskowie zam. w Dziembowie, Krystyna i Kazimierz Kinowie zam. w Rzadkowie, Małgorzata i Marian Popowscy zam. w Morzewie.

Jadwiga Wojnicka: – Jubilaci obchodzący złote gody otrzymali Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.  Aktu dekoracji medalami dokonał wójt, Brunon Wolski, gratulując doczekania w zdrowiu tak pięknego jubileuszu. Życzył jednocześnie doczekania kolejnych rocznic małżeńskich.
Uroczystość uświetnił gminny zespół SONATA, który zaintonował tradycyjne „Sto lat” .

(acz), (jw)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *