Punkt wydawania żywności

Od maja 2020 jesteśmy także zaangażowani w działania Banku Żywności i co najmniej raz w tygodniu organizujemy punkt wydawania żywności dla naszych podopiecznych. Podpisaliśmy porozumienie ze starostwem na dystrybuowanie żywności dla ON zamieszkujących powiat chodzieski. Podjęliśmy także działania zmierzające do rozpoczęcia dystrybuowania żywności w ramach środków UE